Spektakle

Działania artystyczne Teatru Brama opierają się głównie na autorskich pomysłach pojawiających się jako reakcja na otaczającą aktorów rzeczywistość, stają się jej komentarzem. Ich istotnym elementem są odwołania do historii i tradycji przy jednoczesnej ucieczce od zbędnego dydaktyzmu. Spektakle Bramy budowane są na emocjach, odwołują się przede wszystkim do uczuć widza skłaniając go do indywidualnej refleksji nad problemami powszechnymi w zbiorowej świadomości.