Ładowanie...

InHUBitant

„InHUBitant – Creative Community Evolution” to polsko-norweski projekt realizowany przez dwa ośrodki teatralne – Teatr Brama (Goleniów) i Stella Polaris (Sandefjord), prowadzący do powstania dwóch dużych produkcji teatralnych z uwzględnieniem udziału społeczności lokalnej. Projekt rozpoczął się w styczniu 2022 roku. „InHUBitant” skupia się na budowaniu i rozwijaniu społeczności w wymiarze społeczno-kulturalnym poprzez angażowanie ich w procesy twórcze. Projekt pomoże partnerom rozszerzyć działania ze społecznościami lokalnymi, stworzyć sieć współpracy lokalnej i międzynarodowej oraz uaktywnić w mieszkańcach chęć wymiany między sektorami i różnymi dziedzinami kultury. Zaangażowanie społeczności lokalnych przyczyni się do rozwoju publiczności zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Partnerzy mają wieloletnie doświadczenie w procesie angażowania mieszkańców w swoje działania. Obaj partnerzy mają różne zadania. Teatr Brama odpowiada za realizację rock-opery „Afrodyta z Warszawy” w Sandefjord, włączając m.in. różne grupy społeczne i artystyczne w jednym spektaklu. Zadaniem dla Teatru Stella Polaris jest realizacja teatralnego spektaklu plenerowego w Goleniowie, opartego na dziedzictwie słowian i wikingów ziem Westpommern.

Teatr w tym przypadku staje się narzędziem, które partnerzy wykorzystują do łączenia się z ludźmi i społecznościami. Jesteśmy ciekawi, dokąd zaprowadzi nas ten proces.

Wspólnie działamy na rzecz europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu InHUBitant — Creative Community Evolution odbywa się dzięki środkom z Funduszy EOG, będących wkładem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w umacnianie wartości europejskich i likwidowanie nierówności społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Program „Kultura” umożliwia również umacnianie więzi między współpracującymi państwami. W przypadku projektu InHUBitant współpraca będzie odbywać się na trzech poziomach wymiany doświadczeń między Teatrem Brama a Teatrem Stella Polaris.


Community Hub

Pierwszy etap będzie dotyczył budowania relacji z lokalnymi społecznościami, co zakończy się dwoma produkcjami z udziałem mieszkańców. Community Hub pozwoli również podnieść kompetencje twórców i animatorów w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej.

Creative Hub

Drugi etap to przede wszystkim wspólne opracowywanie strategii rozwoju oferty kulturalnej, podczas której twórcy będą wymieniać się metodami pracy twórczej i warsztatem. W tym etapie uczestnicy projektu pochylą się również nad możliwościami rozwoju publiczności.

Management Hub

W trzecim etapie dojdzie do wymiany praktyk i doświadczeń związanych z komunikacją wewnątrz teatru oraz komunikacją między teatrem a lokalną społecznością. W tym celu zostanie wykorzystana niezwykle pomocna technika mapowania społecznego, dzięki której można poznać niemal wszystkie potencjalne zagrożenia i możliwości rozwoju, co będzie doskonałą podstawą do dalszego planowania i działania.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”. Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Odbieramy telefony i pocztę!