Ładowanie...

InHUBitant

„InHUBitant – Creative Community Evolution” to dwuletni projekt  realizowany przez dwa ośrodki teatralne: Teatr Brama (Goleniów, Polska) i Stella Polaris (Sandefjord, Norwegia). Projekt „InHUBitant” jest przede wszystkim oparty na budowaniu relacji z grupami społeczności lokalnej Sandefjord, angażowanie ich w proces rozwoju publiczności poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach projektowych (udział w warsztatach, szkoleniach i spektaklach teatralnych). Strategia realizowana przez partnerów jest oparta na idei aktywnego zaangażowania widzów i integracji środowisk środowisk wielokulturowych.

„HUB” w tytule projektu ma wiele znaczeń. Community Hub to laboratorium społeczne, w którym każdy ma równe prawa do wyrażania swoich myśli, potrzeb i pragnień. Rodzaj integracji, jaki zapewnia Community Hub pozwala partnerom wyposażyć uczestników w kilka narzędzi i wartości mające na celu zwiększenie poczucia sprawczości wśród obywateli.

Obaj partnerzy mają różne zadania. Teatr Brama jest odpowiedzialny za realizację rock-opery w Sandefjord, włączając spektakl różne grupy społeczne i artystyczne. Zadaniem dla Teatru Stella Polaris jest realizacja teatralnego spektaklu plenerowego w Goleniowie, opartego na dziedzictwie wikingowosłowiańskim ziem Westpommern.

Teatr w tym przypadku staje się narzędziem, które partnerzy wykorzystują do łączenia się z ludźmi i społecznościami. Jesteśmy ciekawi, dokąd zaprowadzi nas ten proces.

Wspólnie działamy na rzecz europy zielonej konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu InHUBitant — Creative Community Evolution odbywa się dzięki środkom z Funduszy EOG, będących wkładem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w umacnianie wartości europejskich i likwidowanie nierówności społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Program „Kultura” umożliwia również umacnianie więzi między współpracującymi państwami. W przypadku projektu InHUBitant współpraca będzie odbywać się na trzech poziomach wymiany doświadczeń między Teatrem Brama a Teatrem Stella Polaris.


Poziom I

Community Hub

Pierwszy etap będzie dotyczył budowania relacji z lokalnymi społecznościami, co zakończy się dwoma produkcjami z udziałem mieszkańców. Community Hub pozwoli również podnieść kompetencje twórców i animatorów w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej.

Poziom II

Creative Hub

Drugi etap to przede wszystkim wspólne opracowywanie strategii rozwoju oferty kulturalnej, podczas której twórcy będą wymieniać się metodami pracy twórczej i warsztatem. W tym etapie uczestnicy projektu pochylą się również nad możliwościami rozwoju publiczności.

Poziom III

W trzecim etapie dojdzie do wymiany praktyk i doświadczeń związanych z komunikacją wewnątrz teatru oraz komunikacją między teatrem a lokalną społecznością. W tym celu zostanie wykorzystana niezwykle pomocna technika mapowania społecznego, dzięki której można poznać niemal wszystkie potencjalne zagrożenia i możliwości rozwoju, co będzie doskonałą podstawą do dalszego planowania i działania.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”. Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Odbieramy telefony i pocztę! Odpisujemy też na mejle.