Ładowanie...

Wspaniały czas, jaki spędziliśmy z naszymi partnerami Stella Polaris, podczas konferencji i ewaluacji wspólnego projektu InHUBitant w domu naszego partnera, Sandefjord (NO).

W tym czasie ponownie spotkaliśmy się z lokalną społecznością, która brała udział w spotkaniach projektowych i mieliśmy okazję wspólnie obejrzeć dokumentację dwuletniego procesu, a także nagranie naszej dużej produkcji „The Rock Opera of Sandefjord”

Ponadto spotkaliśmy się z naszym partnerem, zastanowiliśmy się nad wspólnymi działaniami naszych organizacji i zaplanowaliśmy ostatnie etapy projektu.

💡Współpraca polsko-norweska w ramach projektu InHUBitant — Creative Community Evolution odbywa się dzięki środkom z Funduszy EOG, będących wkładem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w umacnianie wartości europejskich i likwidowanie nierówności społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Program „Kultura” umożliwia również umacnianie więzi między współpracującymi państwami. W przypadku projektu InHUBitant współpraca będzie odbywać się na trzech poziomach wymiany doświadczeń między Teatrem Brama a Teatrem Stella Polaris.

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”.