Ładowanie...

Jesteśmy w Bieszczadach i przygotowujemy Ustrzycką Rock Operę!!!

Jesteśmy w Bieszczadach i przygotowujemy Ustrzycką Rock Operę!!!

Polska premiera naszego spektaklu będzie pierwszą produkcją realizowaną w ramach projektu Human Mosaic.

Do tej pory, dzięki wsparciu Ustrzyckiego Domu Kultury i inicjatywie Grażyny Kaznowskiej, poznaliśmy i aktywnie współpracujemy z lokalnymi grupami ludzi, którzy otworzyli przed nami swoje serca — i harmonogramy!

Reżyseria: Daniel Jacewicz, kompozycja: Jarek Chilkiewicz, scenariusz: Małgorzata Sikorska Miszczuk. Ustrzycka Rock Opera wzywa nas do zjednoczenia się, odrzucenia podziałów wynikających z demonizowania polityki i do radowania wolnością. W czasach wszechogarniającego strachu i apatii powinniśmy podejmować najbardziej radykalne możliwe działania; kochać, mieć nadzieję i pracować na rzecz lepszego jutra.

W tym czasie odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektem Human Mosaic (HM), projektu angażującego publiczność, który proponuje wykorzystanie teatru zaangażowanego społecznie do stworzenia spektakli na dużą skalę w 4 różnych społecznościach (zarówno miejskich, jak i peryferyjnych) latem 2023 i 2024 roku.

Projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.