Ładowanie...
AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Sześciu wspaniałych

Do Goleniowa przyjechało właśnie sześciu nowych wolontariuszy z Polski i Europy, którzy zostaną w mieście przez cały rok. Już niedługo Goleniowianie będą mogli poznać ich w szkołach, lokalnych instytucjach kulturalnych i podczas Bramowych wydarzeń.

Dzięki programowi Erasmus Plus i jego projektowi Europejski Korpus Solidarności Teatr Brama ma możliwość już dziewiąty rok gościć młodzież z całej Europy i z nimi planować swoje działania. W tym roku do Goleniowa przyjechali edukatorzy, artyści wizualni, fotografowie i aktorzy. Jest to grupa o bardzo szerokich umiejętnościach i zainteresowaniach. Rozpoczęli już pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, Ośrodku Terapii Uzależnień MONAR i oczywiście w samym Teatrze Brama. Zadaniem Stowarzyszenia Teatru Brama jest odkrycie potencjału gości, połączenie ich z lokalną społecznością tak, by pod koniec swojego projektu czuli się aktywnymi mieszkańcami Goleniowa. W trakcie ostatnich dziewięciu lat Stowarzyszenie Teatr Brama współpracowało już z kilkudziesięcioma wolontariuszami, którzy po powrocie do rodzinnych miejscowości wykorzystują zdobyte doświadczenia i umiejętności. Część z nich założyła własne organizacje pozarządowe i są częścią szerokiej sieci przyjaciół Bramy. Teatr prowadzi również doradztwo dla młodych ludzi z Polski, którzy chcieliby wziąć udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych lub rocznych projektach wolontariatu poza granicami Polski.

Projekt wolontariatu jest finansowany z funduszy Erasmus Plus w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności.