Ładowanie...
Projekty

Projekty

RegioActive

RegioActive to projekt transgraniczny, mający na celu przede wszystkim angażowanie społeczności Regionu do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym. Mówiąc o Regionie mamy na myśli transgraniczny obszar Pomorza Zachodniego, Pomorza Przedniego i Meklemburgii wraz z Brandenburgią. Zaplanowane w projekcie działania prowadzą do budowania szerszego konceptu międzykulturowego, rozbudzania potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnych, wzmacniania zjawiska sprawczości wspólnotowej i świadomego poczucia obywatelskości. Projekt opiera się na metodologii sztuki angażującej społecznie – celem jest upodmiotowienie mieszkańców w obszarach kultury, sztuki i aktywności społecznej, a także rozwijanie kompetencji kadry kultury i wsparcie długofalowego rozwoju naszego Regionu. Projekt realizuje trzech partnerów: Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama oraz Schloss Bröllin e.V.

W projekcie bierze udział 24 artystów z Regionu, którzy połączeni w mniejsze, polsko-niemieckie tandemy mają za zadanie stworzyć festiwale kulturalno-społeczne wiosną i latem 2021 roku. Festiwale będą wynikiem wielomiesięcznej współpracy i procesu, przez jaki przejdą uczestnicy zaangażowani w projekt. Pracę artystów i grup lokalnych wspiera polsko-niemiecki zespół składający się z doświadczonych artystów, animatorów i menadżerów kultury. W projekcie bardzo ważną rolę odgrywa edukacja oraz budowanie relacji między sektorami, pokoleniami czy kulturami. Dzięki zadaniu wzmocniona zostanie tożsamość mieszkańców Regionu, a Rampa Kultura – nowa siedziba Teatru Brama – stanie się ważnym i rozpoznawalnym punktem kulturotwórczym na mapie Regionu, łączącym artystów, animatorów i mieszkańców.

Na finał projektu RegioActive składa się wiele elementów, m.in. dwa makro-festiwale – jeden w Bröllinie, a drugi w Goleniowie. Będą to duże, kilkudniowe wydarzenia podsumowujące wszystkie festiwale artystów. W projekcie bierze udział także badacz nauk społecznych, który obserwując cały proces animacyjny opisze zebrane wyniki w publikacji naukowej. Całemu procesowi towarzyszą także artyści multimedialni – fotografowie, którzy zajmują się dokumentacją. Dzięki temu powstanie pełnometrażowy film ukazujący przebieg całego projektu.

RegioActive to coś więcej niż projekt – to wspólnota ponad granicami. Nie dzielimy się na kraje, a szukamy punktów stycznych dla społeczności, artystów, animatorów, lokalnych grup i każdego, kto będzie chciał się stać jego częścią. Łącznikiem będzie sztuka.

 
Projekt „RegioActive” – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu INT-177 Realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA.