Ładowanie...
Projekty

Projekty

„InHUBitant – Creative Community Evolution”

Projekt „InHUBitant – Creative Community Evolution” to dwuletni program współpracy pomiędzy Teatrem Brama i Teatrem Stella Polaris w ramach programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). W tym czasie grupy wymieniać się będą swoimi doświadczeniami i wiedzą w ramach trzech segmentów:

1. Community Hub – budowanie relacji z lokalnymi społecznościami, podnoszenie kompetencji twórców i animatorów w prowadzeniu działalności kulturalnej, stworzenie dwóch produkcji teatralnych z udziałem mieszkańców.

2. Creative Hub – wspólny proces artystyczny, wymiana metod pracy twórczej, warsztatu, opracowanie strategii rozwoju publiczności oraz oferty kulturalnej.

3. Evolution Hub – wymiana praktyk i doświadczenia w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w teatrze, mapowanie społeczności lokalnych.

„InHUBitant” to dwa lata intensywnej współpracy, która doprowadzi do powstania dwóch wielkich widowisk teatralno-muzycznych w Goleniowie i Sandefjord w sezonie letnim 2023r. Do każdego z widowisk partnerzy zaangażują wielu lokalnych twórców oraz mieszkańców miast. Partnerzy przez dwa lata będą dzielili się między sobą najlepszymi praktykami, zarówno w pracy artystycznej, jak i organizacyjnej, by po realizacji projektu wdrożyć nową ofertę kulturalną i strategię rozwoju publiczności.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”.