Ładowanie...
PROJEKTY

Projekty

Teatr Brama przez ponad 20 lat działalności wypracował wiele metod tworzenia odpowiedniej przestrzeni do rozwoju i edukacji. Działania edukacyjne Teatru Brama zawsze stawiają na partnerską relację pomiędzy uczestnikami, pomagają budować szczerość i zaufanie w relacji oraz są odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania grupy. Projekty realizowane w Bramie mają często elastyczną formułę, dopasowaną do potrzeb i okoliczności, co określane jest podczas wspólnych spotkań. Teatr Brama posiada dużą sieć kontaktów, nie tylko lokalnych czy ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. To sprawia, że Teatr prowadzi jednocześnie kilkanaście projektów rocznie. Są to m.in. działania oparte na lokalnej współpracy z różnego rodzaju instytucjami kulturalnymi i społecznymi oraz ze szkołami. Teatr Brama bierze udział także w wielu projektach międzynarodowych. Obecnie realizowane są następujące projekty:


RegioActive XXIII Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat

RegioActive Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat to finał trzech projektów:

RegioActive, projektu realizowanego w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego oraz projektu realizowanego w ramach zadania publicznego Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat, to Festiwal – święto miasta, w którego realizację od lat zaangażowani są mieszkańcy Gminy Goleniów. RegioActive Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat, to pięciodniowy festiwal, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Gminy Goleniów, ale także mieszkańców Regionu Pomorza Zachodniego. Popularnością cieszy się unikatowa forma festiwalu – mieszkańcy Regionu angażują się w realizację przedsięwzięcia. Tego typu działania są dla mieszkańców motorem do realizacji własnych, oddolnych wydarzeń o charakterze artystycznym. Animatorzy ze Stowarzyszenia Teatr Brama angażując mieszkańców miasta, przyczyniają się do umacniania w nich więzi z miejscem zamieszkania, niwelują bariery międzypokoleniowe, a także stwarzają płaszczyznę do poznania i dyskusji.

Bramat od lat skupia wokół siebie artystów z całej polski i świata, a społeczność lokalna Regionu Pomorza Zachodniego ma możliwość pracować z nimi przy wspólnej realizacji Festiwalu. W ramach wydarzenia zaprosiliśmy najciekawsze propozycje teatralne oraz muzyczne z Polski i Europy. Dzięki unikatowemu połączeniu projektów RegioActive, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Goleniów udało się stworzyć niepowtarzalną ofertę XXIII Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat. Na festiwalowej scenie stanęli uznani artyści z Polski oraz Europy, a także grupy, które powstały podczas trzech lat realizacji projektu „RegioActive”. W ten sposób wzbogaciliśmy ofertę kulturalną całego festiwalu o różnorodne wydarzenia kulturalne, a sam Goleniów po raz kolejny stał się teatralną i kulturalną stolicą Pomorza Zachodniego, do którego zjechało 180 artystów z Polski i Europy.

XXIII edycja festiwalu Bramat to 33 wydarzenia o charakterze kulturalnym, w tym spektakle (także plenerowe), koncerty, akcje performatywne, happeningi, pokazy filmowe oraz animacje dla dzieci i spotkanie autorskie. Podczas Bramatu miały miejsce premiery dwóch spektakli: grupy wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności – BramaLAB pt „Animal Tales” oraz „Coś z Nietzschego” Teatru Brama i zespołu Monogamik.

Projekt „RegioActive – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Goleniów.

Spektakl “Carmina” – finansowanie z programu”Off Polska” Instytutu Teatralnego

Teatr Brama w 2022 r. po raz drugi stał się beneficjentem programu “OFF Polska”, realizowanego przez Instytut Teatralny.
Program OFF Polska ma na celu umożliwienie produkcji i eksploatacji spektakli teatru niezależnego i offowego. Ideą Programu jest wspieranie twórców teatru niezależnego i offowego poprzez umożliwienie poszukiwań twórczych i realizację autorskich projektów artystycznych, a także wspieranie profesjonalizacji teatrów niezależnych i offowych w obszarze produkcji, dokumentacji i promocji spektakli oraz otwieranie ich na wyzwania związane z dotarciem do widza i poszerzania grona odbiorców sztuki teatru.
W ramach projektu, Teatr Brama przygotowuje nowy spektakl “Carmina”, który swoją premierę będzie miał w połowie października. Projekt zakłada realizację pięciu pokazów spektaklu:
– w Goleniowie, 15. i 21.10., godz. 19:00, Rampa Kultura, ul. Dworcowa 1a,
– we Wrocławiu 16.10., godz. 19:00, Instytut Grotowskiego, Rynek Ratusz 27,
– w Krakowie, 27.10., godz. 19:00, Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50,
– w Poznaniu, 29.10., godz. 19:00, Teatr Ósmego Dnia, ul. Ratajczaka 44.

Co artysta może zrobić dla świata w czasie kryzysu? A co powinien zrobić dla siebie? To chyba ostatnio najczęściej powtarzane i przez to banalnie już brzmiące pytania ludzi teatru w czasie pandemii, czy wojennych i ekonomicznych katastrof. Rozwiązań szukamy w wielkiej literaturze, zasłużonych poprzednikach, nowoczesnych badaniach i indywidualnych terapiach. Świat bombarduje nas złotymi radami, dopasowanymi do każdego problemu, albo oczekuje że to my będziemy te rady generować w naszych spektaklach.

By zmierzyć się z tymi oczekiwaniami zapraszamy naszych widzów do „Carmina – Domu Polaków w Kryzysie”. Kiedy rozsiądą się już wygodnie i oddadzą pod opiekę naszym instruktorom, zaczniemy zbiorowe uzdrawianie. Patronować nam będzie poeta Horacy, ojciec wszystkich złotych rad, nawołujący do poszukiwania harmonii i spokoju ducha. Podążymy za najdziwniejszymi nawet teoriami, podejmiemy się najbardziej kontrowersyjnych terapii. I chociaż nie możemy nikomu obiecać, że wyjdzie z tego seansu bez szwanku, to gwarantujemy jedno – zostanie z nim pieśń, a to ostatnie, co może nas jeszcze uchronić od szaleństwa…

Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 12 roku życia.

Całkowita kwota realizacji zadnia: 84 000
Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektu w ramach progamu OFF Polska Instytutu Teatralnego: 75 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT „InHUBitant – Creative Community Evolution”

Projekt „InHUBitant – Creative Community Evolution” to dwuletni program współpracy pomiędzy Teatrem Brama i Teatrem Stella Polaris w ramach programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia). W tym czasie grupy wymieniać się będą swoimi doświadczeniami i wiedzą w ramach trzech segmentów:

1. Community Hub – budowanie relacji z lokalnymi społecznościami, podnoszenie kompetencji twórców i animatorów w prowadzeniu działalności kulturalnej, stworzenie dwóch produkcji teatralnych z udziałem mieszkańców.

2. Creative Hub – wspólny proces artystyczny, wymiana metod pracy twórczej, warsztatu, opracowanie strategii rozwoju publiczności oraz oferty kulturalnej.

3. Evolution Hub – wymiana praktyk i doświadczenia w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w teatrze, mapowanie społeczności lokalnych.

„InHUBitant” to dwa lata intensywnej współpracy, która doprowadzi do powstania dwóch wielkich widowisk teatralno-muzycznych w Goleniowie i Sandefjord w sezonie letnim 2023r. Do każdego z widowisk partnerzy zaangażują wielu lokalnych twórców oraz mieszkańców miast. Partnerzy przez dwa lata będą dzielili się między sobą najlepszymi praktykami, zarówno w pracy artystycznej, jak i organizacyjnej, by po realizacji projektu wdrożyć nową ofertę kulturalną i strategię rozwoju publiczności.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu „Kultura”.

CUBE-Incubator for the resilience of the culture and creative sectors

CUBE PROJECT-ERASMUS KA2, to międzysektorowy projekt współpracy europejskiej, w którym uczestniczy siedmiu partnerów z sześciu krajów europejskich. Jego celem jest stworzenie i rozwój internetowego inkubatora kultury, będącego platformą wspierającą artystów i organizacje artystyczne. Internetowy inkubator kultury dostarcza narzędzia oraz niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania czy promocji. Artysta korzystający z internetowej platformy będzie miał dostęp do rzetelnych źródeł, a także do warsztatów prowadzonych online z specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin. Uczestnicy internetowego inkubatora kultury zdobędą niezbędną wiedzę, dzięki której artysta stanie się także przedsiębiorcą potrafiącym zarządzać swoją własną działalnością.  

Projekt jest podzielony na trzy elementy realizacji (intellectual Outputs). 

Pierwszy element skupia się na prowadzeniu badań w sektorze kultury każdego kraju partnerskiego projektu. Badania dotyczą sytuacji ekonomicznej przed, w trakcie i po pandemii COVID – 19, a także dotyczą indywidualnych potrzeb artystów oraz organizacji kulturalnych. Zbierane są również informacje dotyczące zasadności powstania internetowego inkubatora kultury. Drugi element projektu skupia się na stworzeniu platformy online z bazą danych i informacji zgromadzonych w trakcie IO1. W trakcie realizacji drugiego elementu rozpoczyna się pilotażowy proces korzystania z inkubatora. Trzecim elementem projektu jest wypuszczenie na rynek i do sieci w pełni profesjonalnego inkubatora kultury, z którego będą korzystać artyści i organizacje kulturalne, w celu poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności. 

PARTNERZY PROJEKTU: 

BK Consult GbR – GERMANY

STOWARZYSZENIE TEATR BRAMA – POLAND

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA – GREECE

SYMPLEXIS – GREECE

CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI- ROMANIA

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD – CYPRUS

Associazione Culturale PEPE LAB – ITALY

 “InCUBator for the resilience of the culture and crEative sectors” (CUBE) is funded by the Erasmus+ Programme of European Union, through the German National Agency of Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Training.

RegioActive

RegioActive to projekt transgraniczny, mający na celu przede wszystkim angażowanie społeczności Regionu do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym. Mówiąc o Regionie mamy na myśli transgraniczny obszar Pomorza Zachodniego, Pomorza Przedniego i Meklemburgii wraz z Brandenburgią. Zaplanowane w projekcie działania prowadzą do budowania szerszego konceptu międzykulturowego, rozbudzania potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnych, wzmacniania zjawiska sprawczości wspólnotowej i świadomego poczucia obywatelskości. Projekt opiera się na metodologii sztuki angażującej społecznie – celem jest upodmiotowienie mieszkańców w obszarach kultury, sztuki i aktywności społecznej, a także rozwijanie kompetencji kadry kultury i wsparcie długofalowego rozwoju naszego Regionu. Projekt realizuje trzech partnerów: Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama oraz Schloss Bröllin e.V.

W projekcie bierze udział 24 artystów z Regionu, którzy połączeni w mniejsze, polsko-niemieckie tandemy mają za zadanie stworzyć festiwale kulturalno-społeczne wiosną i latem 2021 roku. Festiwale będą wynikiem wielomiesięcznej współpracy i procesu, przez jaki przejdą uczestnicy zaangażowani w projekt. Pracę artystów i grup lokalnych wspiera polsko-niemiecki zespół składający się z doświadczonych artystów, animatorów i menadżerów kultury. W projekcie bardzo ważną rolę odgrywa edukacja oraz budowanie relacji między sektorami, pokoleniami czy kulturami. Dzięki zadaniu wzmocniona zostanie tożsamość mieszkańców Regionu, a Rampa Kultura – nowa siedziba Teatru Brama – stanie się ważnym i rozpoznawalnym punktem kulturotwórczym na mapie Regionu, łączącym artystów, animatorów i mieszkańców.

Na finał projektu RegioActive składa się wiele elementów, m.in. dwa makro-festiwale – jeden w Bröllinie, a drugi w Goleniowie. Będą to duże, kilkudniowe wydarzenia podsumowujące wszystkie festiwale artystów. W projekcie bierze udział także badacz nauk społecznych, który obserwując cały proces animacyjny opisze zebrane wyniki w publikacji naukowej. Całemu procesowi towarzyszą także artyści multimedialni – fotografowie, którzy zajmują się dokumentacją. Dzięki temu powstanie pełnometrażowy film ukazujący przebieg całego projektu.

RegioActive to coś więcej niż projekt – to wspólnota ponad granicami. Nie dzielimy się na kraje, a szukamy punktów stycznych dla społeczności, artystów, animatorów, lokalnych grup i każdego, kto będzie chciał się stać jego częścią. Łącznikiem będzie sztuka.

Projekt „RegioActive” – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu INT-177 Realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA.

Ścieżka Edukacji Teatralnej SET 3.0 – Festiwal Łaknienia i Bramat w ramach otwarcia nowego miejsca kultury

Ścieżka Edukacji Teatralnej SET 3.0 – Festiwal Łaknienia i Bramat w ramach otwarcia nowego miejsca kultury – jest już kolejnym projektem edukacyjno-kulturalnym, realizowanym w ramach programu Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przede wszystkim angażuje mieszkańców Goleniowa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta, zachęca ich do podejmowania oddolnych inicjatyw i uwrażliwia na kulturę i sztukę. Na zadanie składają się dwa główne elementy – realizacja Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat oraz Festiwalu Teatralnego Łaknienia. Uczestnicy projektu biorą udział w wydarzeniach nie tylko jako widzowie, ale są również zaproszeni do pracy organizacyjnej. Dzięki temu mają szansę zdobyć doświadczenie w zakresie pracy technicznej, logistycznej czy promocyjnej.

W tym roku obydwa festiwale stanowią część otwarcia nowego, kulturotwórczego miejsca w Goleniowie – Rampy Kultura. Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią forma projektu została zmodyfikowana – wydarzenia odbędą się w formie on-line w grudniu 2020 roku. W ramach projektu zaprezentowane zostaną wydarzenia teatralne oraz muzyczne o wysokiej jakości artystycznej. Więcej informacji wkrótce.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

Otwarcie nowej siedziby Teatru Brama – „Rampa Kultura” w ramach Festiwali Bramat i Łaknienia

Otwarcie nowej siedziby Teatru Brama – „Rampa Kultura” w ramach Festiwali Bramat i Łaknienia – to projekt realizowany w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu było zrealizowanie wydarzeń kulturalnych będących elementem Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat oraz Festiwalu Teatralnego Łaknienia. Realizacja projektu dała szansę na zwiększenie jakości festiwali oraz kreowanie wspólnoty lokalnej nastawionej na pielęgnację tradycji, kultury i budowanie jej w szerszym zakresie. Projekt miał zdecydowany wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców, a tym samym stworzył okazję do odbioru niedostępnych często treści. Z poprzednich edycji i dużej frekwencji jaka zawsze towarzyszyła wydarzeniom wiemy, że takie zapotrzebowanie jest ogromne. Ze względu na ograniczenia związane z panującą w tym czasie pandemią COVID-19, wszystkie działania zostały przeniesione do sieci. Udostępnione zostały na platformie YouTube, tak by dostępne były dla szerokiego grona odbiorców. Część wydarzeń realizowanych w ramach zadania została umieszczona na stałe na platformie.

W ramach zadania zrealizowano dwa festiwale online – Łaknienia oraz Bramat. W ramach festiwalu Łaknienia zaproszono sześć grup teatralnych, które zgłosiły chęć udziału w przeglądzie. Po każdej z prezentacji odbyła się dyskusja jurorów z twórcami. W ramach zadania zrealizowano także koncerty, spektakle oraz warsztaty w ramach festiwalu Bramat. Wszystkie wydarzenia realizowane były w sieci, na platformie YouTube i platformach umożliwiających komunikację. Dostęp do wszystkich wydarzeń był bezpłatny.


Jak? Dla kogo? Po co? Edukacja w zakresie tworzenia online

Jak? Dla kogo? Po co? Edukacja w zakresie tworzenia online – to projekt będący wynikiem potrzeby zdobycia wiedzy z zakresu tworzenia online oraz archiwizacji. Kiedy działalność kulturalna została zachwiana przez pandemię, możliwości spotkania ograniczyły się jedynie do kontaktu wirtualnego. Wówczas odkryliśmy (jak zapewne wiele teatrów), że nie posiadamy kompetencji, materiałów ani możliwości technicznych, by w należytej jakości komunikować się z naszymi widzami. Postanowiliśmy więc znaleźć odpowiedzi, poszukać pomocy i zainspirować się pracą ludzi o wielkim doświadczeniu. Ważnym elementem okazał się także rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum teatru. Bazując na swoim przykładzie oraz innych, zaprzyjaźnionych teatrów odkryliśmy, że prowadzenie dokumentacji jest często zaniedbanym elementem. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń skierowany do pracowników i animatorów kultury, twórców oraz artystów zainteresowanych tworzeniem wartościowych treści w sieci. Nagrania ze szkoleń oraz spotkań są zamieszczone na platformie YouTube. Poprzez realizację projektu chcemy zwrócić uwagę twórców oraz artystów na jakość tworzonych i udostępnianych przez nich materiałów w sieci oraz zachęcić ich do prowadzenia profesjonalnych platform związanych z ich działalnością kulturalną. Teatr Brama w ramach projektu stworzył nową stronę internetową oraz archiwum on-line, po wcześniejszym rozpoznaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

YouTube – Webinary

Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

ETNO Pomorze Zachodnie – W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Regionu Pomorza Zachodniego

ETNO Pomorze Zachodnie – W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Regionu Pomorza Zachodniego – to projekt prowadzony przez Kapelę Teatru Brama, która podjęła próbę odszukania zapomnianych śladów muzycznych na ziemiach Pomorza Zachodniego. Obecnie Kapela pracuje nad repertuarem, który czerpie inspiracje z muzyki wykonywanej przez orkiestrę z Bolechowa działającej w tej wsi od lat 50-tych. Muzycy skupiają się na odnalezieniu nowego, autorskiego brzmienia, jednocześnie oddając hołd lokalnemu dorobkowi. Powstała muzyka będzie oczywiście porywać do tańca, a sam materiał będzie stanowić ważny punkt w dziedzictwie Pomorza Zachodniego, bowiem województwo zachodniopomorskie od czasów przesiedleń zmaga się z osadzaniem własnych tradycji. Cały proces jest wspierany przez Jacka Hałasa – pieśniarza, muzyka, tancerza i plastyka, który dzieli się swoim doświadczeniem i pomysłami. Przygotowany materiał może okazać się istotnym elementem w myśleniu o tradycji Regionu, który ze względu na historię nie ma głęboko osadzonej tradycji w mentalności mieszkańców. Efekt końcowy projektu, w postaci koncertu on-line, został zaprezentowany 31.12.2020 r. na platformie YouTube. Koncert jest dostępny do obejrzenia. Muzycy wraz z artystami Teatru Brama zrealizowali drugą edycję projektu – ETNO POMORZE ZACHODNIE – FESTIWAL SPOŁECZNOŚCI „TRADYCJA OD:NOWA” [odnośnik do archiwum do projektu].

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Sydonia

Pomorska legenda Sidonii von Borcke – to projekt realizowany we współpracy z Muzeum Pomorza w Greifswaldzie z okazji 400. rocznicy śmierci Sydonii von Borck/Borcke. Projekt ukazuje historię regionu z kobiecej perspektywy: Stettin 1620 r., na mocy wyroku skazano pomorską szlachciankę Sydonię von Borck/Borcke za czary, a następnie stracono. Jej tragiczne losy stały się w następnych wiekach inspiracją dla malarzy i pisarzy. W archiwach i muzeach odnaleźć można oryginalne dokumenty i dzieła sztuki, które dają wgląd w życie Sydonii i realia Księstwa Pomorskiego w XVI i XVII wieku. Jest to zatem nawiązanie do czasów i miejsca, w których przyszło jej żyć, ówczesnym społeczeństwie i politycznych realiach. W ramach projektu powstały słuchowiska – podcasty (w języku niemieckim i polskim), które oddają głos Sydonii. Więcej informacji na: www.S1620.eu

– Asociatia Culturala Replika – Rumunia

Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum)

Akta Sydoni na Facebooku

Strona projektu

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

Polsko-niemieckie widowisko teatralne „Stacja Świadek”

„Stacja Świadek”, to projekt polsko-niemiecki, angażujący społeczność lokalną, mieszkającą na pograniczu Polski i Niemiec. Projekt miał na celu stworzenie muzyczno-teatralnego widowiska, którego ceną jest zaaranżowana cała Rampa Kultura – odremontowana rampa kolejowa, która od 2021 r. stała się nowym miejscem kulturotwórczym na mapie Goleniowa. Projekt zaangażował w realizację młodzież z Polski (10 osób) i młodzież z Niemiec (15 osób).
Inspiracją do powstania widowiska „Stacja Świadek”, był spektakl „Stacja Wspomnień”, który Teatr Brama zrealizował w 2008 r. Korzystając ze wspomnień mieszkańców niemieckiego Gollnow oraz pierwszych osiedleńców Goleniowa, wykreowana została opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego miasta. Miejsce realizacji zadania nie jest przypadkowe.
Rampa Kultura była świadkiem tragicznych wydarzeń, które miały miejsce pod koniec II Wojny Światowej. W marcu 1945 r. w ostatnich tygodniach wojny, niemieccy mieszkańcy Gollnow musieli uciekać przed maszerującą w kierunku Berlina Armią Czerwoną. Mieli nadzieję, że ucieczka ta jest chwilowa i że za jakiś czas wszystko wróci do normy, a oni do swoich domów. Uniemożliwiła im to zmiana granic Polski, Niemiec i ZSRR, która miała miejsce w maju 1945 r. Związek Radziecki powiększył swoje terytorium o wschodnie ziemie byłej już II Rzeczpospolitej Polski, natomiast Niemcy utraciły na rzecz Polski swoje wschodnie terytoria. Niemiecki Gollnow stał się Goleniowem, a Hinterpommern Pomorzem Zachodnim. Do Goleniowa po wojnie zaczęli napływać mieszkańcy nie tylko z Polski wschodniej, ale również z centralnej. Zajęli oni poniemieckie domy, które zdołały przetrwać wojnę i przemarsz Armii Czerwonej. Zbudowali nowe miasto, a stary niemiecki Gollnow przestał istnieć. Rampa kolejowa, świadek historii, widziała tysiące ludzi; tych, którzy z dziećmi i jedną walizką uciekali dalej na Zachód, a także tych, którzy z niewiele większym bagażem przyjeżdżali by zostać tu na zawsze.

Zapraszamy do składania ofert

– Zapytanie kompleksowa usługa filmowa

– Zapytanie nocleg dla niemieckich uczestników

– Zapytanie prowadzenie warsztatów choreograficznych

– Zapytanie prowadzenie warsztatów ruchowych

– Zapytanie prowadzenie warsztatów scenograficznych i przygotowanie scenografii do spektaklu

– Zapytanie prowadzenie warsztatów teatralnych oraz reżyserowanie spektaklu

– Zapytanie prowadzenie warsztatów wokalnych

– Zapytanie tłumaczenie filmu dokumentalnego oraz scenariusza widowiska teatralnego

– Zapytanie wyżywienie dla uczestników projektu

– Zapytanie zbieranie materiałów do projektu

Stacja Świadek przygotowana przez:

– Daniel Jacewicz

– Dorota Porowska

– Marcin Kęszycki

– Thomas Avenhaus

– Evanthia Athanasiadi

– Edyta Rogowska

– Michał Żak

– Kinga Dalska

Z wyjątkową pomocą: Cristina Baldari, Ross Gardner, Sarah Magill, Olvier OzieR-LafoNtaine, I.P Kotlyarevsky, Kharkiv National University of Arts, Brama Lab

Uczestnicy z Niemiec:

– Lisa Pauline Wagner

– Konstatin Buchholz

– Lucia Wunsch

– Miriam Tiefenbrunner

– Vanessa Roder

– Neele Schmidt

– Grigorii Popov

– Franziska Jakobi

– Maciek Marzec

– Daniel Pastenaci

– Philine Pastenaci

– Juliane Tazsch

– Lea Svenja Dietrich

– Anna Trivella

– Christian Grundey

Uczestnicy z Polski:

– Patrycja Glądała

– Aleksandra Ślusarczyk

– Wojciech Rosiński

– Bartek Kwaśniewicz

– Konrad Bartoszewicz

– Weronika Więzowska

– Kamil Więzowski

– Aleksander Sielicki

– Aleksander Kwietniak

– Michał Szarkiewicz

Projekt FMP-0363-20 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt SocioAct

Projekt SocioAct – to wielowymiarowy projekt tworzony przez 6 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej – Grecji, Portugalii, Danii, Polski i Rumunii. W ramach projektu prowadzone są spotkania – wizyty szkoleniowe – które mają na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, zwłaszcza na polu działalności kulturalno-społecznej. Partnerzy zwracają uwagę na używanie sztuk dramatycznych w celu rozwoju społeczności oraz jako wsparcie dla grup i osób wykluczonych społecznie lub marginalizowanych. Zadaniem projektu jest także zwrócenie uwagi na rozwój warsztatu aktorskiego oraz zachęcenie twórców do aktywnego udziału w życiu społecznym i sektorach ekonomii. W wizytach szkoleniowych biorą udział osoby związane z teatrem, które posiadają także doświadczenie w działaniach społecznych. Spotkania organizowane są przy pomocy lokalnych partnerów i osób ze środowisk działających na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego, które dzielą się swoim doświadczeniem w pracy ze społecznościami. W ramach projektu powstają mapy, które pomagają zrozumieć specyfikę pracy z osobami i grupami wykluczonymi społecznie, gdzie głównym narzędziem jest teatr. Uczestnictwo w projekcie umożliwi nabycie nowych umiejętności pedagogicznych i operacyjnych, poszerzenie pola oddziaływania aktorów i animatorów w sektorze kultury oraz rozwinięcie działalności społecznej partnerów.

Partnerzy:

– Asociatia Culturala Replika – Rumunia

– Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama – Polska

– Koinvnikh Synetairistikh Epixerhsh Pramata Kai Uamata – Grecja

– Modernoi Kairoi – Grecja

– NTL – Odin Teatret – Dania

– Associação Portuguesa de Formação de Actores para Cinema e Televisão – Portugalia

„Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”

Stacja Świadek OFF Polska

Projekt „Stacja Świadek” zrealizowany został w ramach programu OFF Polska, finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem była prezentacja spektaklu pod tym samym tytułem. [odnośnik do zakładki Spektakle – „STACJA ŚWIADEK”] Spektakl bazuje na wywiadach przeprowadzonych z obecnymi i byłymi mieszkańcami Goleniowa, polakami oraz Niemcami, którzy tworzyli społeczność miasta przed i po II Wojnie Światowej. Badania prowadzone przez Teatr Brama trwały od 2008 r., kiedy po raz pierwszy w rampie przeładowczej w Goleniowie zaprezentowano spektakl – widowisko „Stacja Wspomnień” [odnośnik do archiwum]. Teatr Brama zaaranżował wtedy opuszczoną rampę kolejową, która posłużyła jako scena teatralna. W 2021 r., ta sama rampa przeładowcza została odrestaurowana i służy w Goleniowie, jako miejsce kulturotwórcze – Rampę Kultura. Wyremontowana rampa kolejowa posłużyła, jako scenografia do drugiego spektaklu „Stacja Świadek” [odnośnik do archiwum – BRAK TEKSTU], który swoją prapremierę miał 2.09.2021 r. Kluczowym aspektem w procesie przygotowań spektaklu była rola współdramaturgów oraz badaczy. Prowadzili oni wywiady po obu stronach granicy, rejestrując je w formie video. Materiał został opracowany przez zespół dramaturgów i na tej podstawie powstał scenariusz wydarzenia, któe miało miejsce 2 września. Do prapremierowego pokazu zaproszeni zostali pierwsi mieszkańcy polskiego Goleniowa, a także osoby z Niemiec, które w 1945 r. opuściły miasto. Scenariusz wydarzenia został podzielony na trzy etapy: przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. Na podstawie wydarzenia z 2.09. została przygotowana odmieniona forma spektaklu, która umożliwia prezentację poza Rampą Kultura. Zaangażowanych w realizację spektaklu zostało sześciu aktorów Teatru Brama, a także sześciu członków Kapeli Teatru Brama. W scenariuszu wykorzystane zostały archiwalne informacje o przesiedleniach ludności. Język samego spektaklu jest uniwersalny, pozwalający mówić o sile wspólnoty, które tworzą się w małych miejscowościach.

Projekt realizowany w ramach programu OFF Polska pięciokrotną prezentację spektaklu. W ramach projektu „Stacja Świadek” została pokazana:

2.09. w Rampie Kultura, jako widowisko teatralne;

6.11. w Rampie Kultura;

8.11. w Instytucie im. J. Grotowskiego we Wrocławiu;

9.11. w Ośrodku Teatralnym Kana w Szczecinie;

10.11. ponownie w Rampie Kultura;

13.11. w siedzibie Teatru KTO, w Krakowie.

Reżyseria i dramaturgia: Daniel Jacewicz
Współdramaturgia: Dorota Porowska, Edyta Rogowska, Marcin Kęszycki, Thomas Avenhaus. Scenografia: Kinga Dalska
Aktorzy: Jenny Crissey, Evanthi Athanasiadi, Aleksandra Ślusarczyk, Patryk Bednarski, Wojciech Rosiński, Weronika Więzowska, Aleksander Kwietniak, Konrad Bartoszewicz, Bartłomiej Kwaśniewicz, Aleksander Sielicki
Muzyka: Kapela Teatru Brama, Jacek Hałas
Wizualizacja: Michał Nogala, Michał Żak
Video: Michał Nogala, Michał Żak
Światła: Filip Stachura, Elias Saadeddine, Wojciech Rosiński
Dźwięk: Jacek Gałkiewicz, Karol Majtas.

2021 „Stacja proces” – film o procesie powstawania spektaklu „Stacja Świadek”

2021 Teatr Brama – zwiastun spektaklu „Stacja Świadek”

Stacja Świadek, to projekt realizowany w ramach Programu OFF Polska finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

XXII Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat

W 2021 roku na realizację XXII Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT składała się finalizacja trzech projektów: „Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT, w ramach 25 – lecia Teatru Brama” finansowanego ze środków Gminy i Miasta Goleniów, „BRAMAT, 25 lat Teatru Brama oraz 30 lat zespołu S.A.G”, finansowanego ze środków Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oarz „ETNO Pomorze Zachodnie: Festiwal Społeczności Od:nowa”, finansowanego ze środków MInistra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat, to Festiwal – święto miasta, w którego realizację od lat zaangażowani są mieszkańcy Gminy Goleniów. XXII edycja festiwalu była wyjątkowa dla Teatru Brama, gdyż w jego trakcie obchodzony był jubileusz 25 – lecia Bramy. XXII Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat, to dziesięciodniowy Festiwal, podczas któergo Bramat cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Gminy Goleniów. Nie tylko ze względu na bogatą ofertę kulturalną festiwalu, ale także ze względu na możliwość czynnego udziału w realizacji wydarzeń. Stwarza to dla nich możliwość poznania procesu realizacji wydarzeń od kuchni. Tego typu działania są dla mieszkańców motorem do realizacji własnych, oddolnych wydarzeń o charakterze artystycznym. Animatorzy ze Stowarzyszenia Teatr Brama angażując mieszkańców miasta, przyczyniają się do umacniania w nich więzi z miejscem zamieszkania, niwelują bariery międzypokoleniowe, a także stwarzają płaszczyznę do poznania i dyskusji.
Bramat od lat skupia wokół siebie artystów z całej polski i świata, a społeczność lokalna ma możliwość pracować z nimi przy realizacji przedsięwzięcia. Goleniów, podczas XXII edycji Festiwalu, gościł artystów z Polski, Norwegii, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Portugalii, Danii, Rumunii i Grecji.


ETNO Pomorze Zachodnie – Festiwal Społeczności „Tradycja Od:nowa”

„Etno Pomorze Zachodnie – Festiwal Społeczności „Tradycja Od:nowa”, to projekt oparty na rodzimych muzycznych tradycjach Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to druga edycja projektu „Etno Pomorze Zachodnie – W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Pomorza Zachodniego” [odnośnik do archiwum – „ETNO Pomorze Zachodnie: W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Pomorza Zachodniego”]. w 2020 r., artyści Teatru Brama wraz z muzykami Kapeli Teatru Brama, starali się odnaleźć i utrwalić muzyczną tożsamość swojego regionu. W trakcie realizacji projektu do jednego z członków Kapeli Teatru Brama zgłosiła się córka muzyka Kapeli Bolechowskiej, działającej w okresie powojennym w Goleniowie i okolicach. Miała ona zeszyty z odręcznie napisanymi melodiami, które Kapela Bolechowska przywiozła ze sobą z różnych nieistniejących już obszarów II Rzeczypospolitej Polskiej. Materiał ten stał się inspiracją do powstania 10 utworów zaaranżowanych przez muzyków, pod okiem mistrza tradycji Jacka Hałasa. Przygotowany materiał został zaprezentowany w trakcie XXI Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat, realizowanych w sieci. Druga edycja projektu „Etno Pomorze Zachodnie” została rozszerzona na inne działania realizowane z lokalną społecznością. Artyści Teatru Brama oraz muzycy Kapeli Teatru Brama przygotowali Festiwal Społeczności, do którego realizacji zaangażowali lokalną społeczność wsi Strzelewo, przygotowali również wydarzenia towarzyszące festiwalowi, a wydarzeniem podsumowującym cały projekt był koncert Kapeli Teatru Brama na XXII Goleniowskich Spotkaniach Teatralnych Bramat.

Projekt „ETNO Pomorze Zachodnie – Festiwal Społeczności „Tradycja Od:nowa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fundusz Wsparcia Kultury

Bardzo miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pomoc finansową z Funduszu Wsparcia Kultury, którego celem jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury.