Ładowanie...
AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Warsztaty grupy Stella Polaris z lokalną społecznością w Goleniowie

Jesteśmy po intensywnym tygodniu z naszymi przyjaciółmi ze Stella Polaris. Przygotowania do wspólnej produkcji rozpoczęły się na dobre. Efekty końcowe będziecie mogli obejrzeć już w te wakacje, podczas otwarcia festiwalu Bramat.

Współpraca polsko-norweska w ramach projektu InHUBitant — Creative Community Evolution odbywa się dzięki środkom z Funduszy EOG, będących wkładem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w umacnianie wartości europejskich i likwidowanie nierówności społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Program „Kultura” umożliwia również umacnianie więzi między współpracującymi państwami. W przypadku projektu InHUBitant współpraca będzie odbywać się na trzech poziomach wymiany doświadczeń między Teatrem Brama a Teatrem Stella Polaris.