Ładowanie...

Światowy Dzień Świadomości Nadużyć wobec Osób Starszych (WEAAD) przypada 15 czerwca

Przemoc wobec osób starszych przybiera różne formy. Może mieć charakter finansowy, emocjonalny, psychologiczny, fizyczny, seksualny lub społeczny. Znęcanie się nad osobami starszymi może wystąpić raz lub wiele razy i może mieć różny stopień nasilenia, od subtelnego do skrajnego. Może obejmować jeden lub kombinację różnych rodzajów nadużyć.

Najczęściej znęcanie się nad osobami starszymi jest dokonywane przez kogoś znanego osobie starszej, przy czym dwie trzecie sprawców to dorosłe dzieci. Sprawcami mogą być również inni członkowie rodziny, krewni lub przyjaciele.

Znęcanie się nad osobami starszymi dotyka ludzi wszystkich płci i ze wszystkich środowisk. Przemoc dotyka jednak nieproporcjonalnie częściej kobiet – dwie trzecie osób szukających pomocy w SRV to kobiety.

Społeczności zróżnicowane kulturowo i językowo, społeczności Aborygenów i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa oraz społeczności LGBTQI+ są dodatkowo narażone, podobnie jak osoby starsze mieszkające w społecznościach wiejskich i regionalnych.

Dbajmy o siebie!

https://elderabuseawarenessday.org.au

https://elderabuseawarenessday.org.au