Loading...
DLA WAS / WARSZTATY

Warsztaty Teatru Brama

Warsztaty prowadzone przez Daniela Jacewicza oraz aktorów Teatru są jednym z głównych elementów działalności artystycznej i kulturotwórczej Bramy. Teatr Brama przez lata doświadczenia wypracował własną metodę pracy artystycznej, która opiera się na budowaniu partnerstwa w grupie oraz zaufania pomiędzy jej uczestnikami. Warsztat skupia się na rozwijaniu technik aktorskich poprzez pracę z ciałem i rozwijanie koordynacji ruchowej, a także wspiera rozwój emocjonalny. Ważny punkt stanowi także praca muzyczna, na którą składa się praca z głosem, nauka pieśni oraz wykorzystanie jej jako narzędzia teatralnego, a także rytm, który pomaga w skupieniu i rozwijaniu świadomej obecności. Warsztaty są często oparte na elementach gry lub choreografii, które wspierają proces budowania grupy, uczą cierpliwości w mierzeniu się ze swoimi słabościami i dają możliwość do indywidualnych poszukiwań twórczych.

Teatr prowadzi od wielu lat darmowe zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Dlatego Teatr Brama jest w stanie zaoferować szeroką gamę warsztatów – teatralnych, wokalnych oraz integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych i środowisk społecznych. Warsztaty prowadzone są przez reżysera Daniela Jacewicza oraz przez aktorów Teatru.


Warsztaty profesjonalne

Warsztaty profesjonalne opierają się na autorskiej metodzie Teatru Brama. Bazują na poszukiwaniach własnego, autentycznego wyrazu poprzez łączenie elementów plastycznych z aktorstwem fizycznym, dramatycznym oraz muzyką i rytmem. Warsztaty prowadzone są w duchu teatralnej świadomości i pomagają w budowaniu relacji z drugim człowiekiem. W warsztat wprowadzane są także elementy rytuału, które pozwalają na emocjonalne uwolnienie oraz oddanie się twórczym poszukiwaniom. Głównym celem warsztatów jest rozwój technik aktorskich oraz integracja grupy, budowanie zaufania, wyrażanie emocji i ekspresji ciała i głosu poprzez różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe i głosowe.


Warsztaty dla młodzieży

Warsztaty polegają na rozwoju potencjału i kreatywności, odkrywaniu naturalnych zdolności uczestników, tworzeniu atmosfery zabawy i karnawału, która pozwala się otworzyć na swobodne poszukiwania. Młodzież podczas warsztatów uczy się współodpowiedzialności za grupę, tworzenia przestrzeni i wspólnoty, a przede wszystkim uczy się siebie, swojego ciała, swoich potrzeb, swoich emocji. Doświadczenie i podejście osób prowadzących umożliwia otwarcie się na to, co było dotychczas nieznane, nieodkryte. Każdy uczestnik warsztatów znajduje sferę, w której czuje się dobrze i komfortowo.


Warsztaty pieśni

Podczas warsztatów uczestnicy przede wszystkim mają okazję poznać swój głos i go uwolnić. Jest to naturalne łączenie pracy z ciałem, głosem oraz emocją. Zajęcia skupiają się na uświadamianiu mechanizmów, jakie zachodzą podczas wydobywania głosu. Podstawą w tym przypadku jest oddech i jego kontrola. Techniki wykorzystywane w warsztatach pozwalają zrozumieć, w jaki sposób ciało wydobywa dźwięki, jak rezonują poszczególne części ciała oraz jak oddziałuje to na nasze emocje. Emisja głosu jest jednym z ważniejszych elementów w pracy aktora. Warsztaty opierają się nie tylko na muzyce, ale dają także możliwość do rozwijania aparatu mowy, kontrolowania oddechu czy świadomego wypowiadania tekstu. Głównym narzędziem w tej pracy jest pieśń – Teatr Brama poszukuje w niej przeżycia metafizycznego i dialogu. Dzięki pieśniom uwalniany jest nie tylko głos, ale także za tym idące emocje oraz historie każdego uczestnika.


Warsztaty rytmiczne

Podczas warsztatów uczestnicy pracują nad rytmem, który wychodzi z ciała. Warsztaty uruchamiają cały organizm i właśnie w nim poszukują rytmu. Ciało staje się instrumentem, co daje wsparcie dla rozwoju koordynacji ruchowej oraz pozwala na pełne skupienie. Rytm towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów – pomaga uwolnić naturalne reakcje, jest głównym elementem rytuału. Dzięki pracy z rytmem uczestnicy stają się aktywni, uważni na siebie i są w pełni zaangażowani w działanie. Poszukiwanie wspólnego pulsu w procesie grupowym oraz transu jako metody teatralnej wpływa pozytywnie na rozwój innych umiejętności twórczych oraz pomaga w budowaniu charakteru zespołu.


Współpraca

Oto lista koncertów, z którymi możemy do Ciebie przyjechać. Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem, napisz lub zadzwoń do Oli (ola@teatrbrama.org). To może być początek wielkiej przygody, albo długotrwałej współpracy!

Zajęcia w Goleniowie

Prowadzimy także cotygodniowe warsztaty dla czterech grup wiekowych, których owocem są spektakle. Sprawdź więcej. Zapraszamy!