Ładowanie...
Projekty

Projekty

Green Experience znane, jako Theatre Inspiring Communities albo “GREEN E.Th.I.Cs” to europejski projekt prowadzony przez 18 partnerów z 12 krajów.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości wśród społeczności na tematy związane ze zmianami klimatycznymi poprzez zaangażowanie mieszkańców i organizacji wokół budowania ekologicznego środowiska.

Celem projektu jest zaangażowanie lokalnej społeczności w wydarzenia kulturalne, które wpływają na zaangażowanie i wzrost świadomości uczestników na temat zmian klimatu. Głównym celem zadania jest wykorzystanie sztuk performatywnych do zwrócenia uwagi i podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska.

Projekt jest zgodny z wytycznymi New European Bauhaus, gdzie wartością jest inkluzywna, zrównoważona i wzbogacająca przyszłość. Wspólnie wszyscy Europejczycy powinni wyobrazić sobie i starać się zbudować zrównoważoną i stabilną przyszłość, która będzie piękna dla zarówno naszych oczu, umysłów i serc.

W projekcie Green E.Th.I.Cs Teatr Brama jest partnerem artystycznym i bierze udział w działaniach artystycznych. Projekt składa się z warsztatów, przedstawień, gier, seminariów oraz konferencji. Wszystko to ma na celu zachęcić do podniesienia aktywności obywatelskiej.

„Green E.Th.I.Cs. – Zielone doświadczenia teatralne inspirujące społeczności” to europejski projekt artystyczno-społeczny polegający na aktywnym angażowaniu obywateli jako kluczowych uczestników zmian klimatycznych poprzez interaktywne działania kulturalne i artystyczne.
Projekt jest zgodny z zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu na rzecz integracyjnej, dostępnej, zrównoważonej i wzbogacającej przyszłości, gdzie wszyscy Europejczycy powinni starać się wyobrazić sobie i wspólnie budować zrównoważoną i integracyjną przyszłość, która jest piękna dla naszych oczu, umysłów i dusz. Green E.Th.I.Cs ma na celu zwiększenie świadomości na temat zmian klimatycznych oraz Zielonego Zaangażowania Kulturalnego obywateli i organizacji, również poprzez przyjęcie praktyk i prototypów o niskim wpływie na środowisko, które doprowadzą do konkretnych zmian na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji działań kulturalnych i festiwali małych/średnich przedsiębiorstw i
organizacji non-profit.

Finansowany przez Unię Europejską.
Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.