Ładowanie ...
Aktualności / Projekty

Projekty

Teatr Brama przez ponad 20 lat działalności wypracował wiele metod tworzenia odpowiedniej przestrzeni do rozwoju i edukacji. Działania edukacyjne Teatru Brama zawsze stawiają na partnerską relację pomiędzy uczestnikami, pomagają budować szczerość i zaufanie w relacji oraz są odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania grupy. Projekty realizowane w Bramie mają często elastyczną formułę, dopasowaną do potrzeb i okoliczności, co określane jest podczas wspólnych spotkań. Teatr Brama posiada dużą sieć kontaktów, nie tylko lokalnych czy ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. To sprawia, że Teatr prowadzi jednocześnie kilkanaście projektów rocznie. Są to m.in. działania oparte na lokalnej współpracy z różnego rodzaju instytucjami kulturalnymi i społecznymi oraz ze szkołami. Teatr Brama bierze udział także w wielu projektach międzynarodowych. Obecnie realizowane są następujące projekty:


RegioActive

RegioActive to projekt transgraniczny, mający na celu przede wszystkim angażowanie społeczności Regionu do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym. Mówiąc o Regionie mamy na myśli transgraniczny obszar Pomorza Zachodniego, Pomorza Przedniego i Meklemburgii wraz z Brandenburgią. Zaplanowane w projekcie działania prowadzą do budowania szerszego konceptu międzykulturowego, rozbudzania potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnych, wzmacniania zjawiska sprawczości wspólnotowej i świadomego poczucia obywatelskości. Projekt opiera się na metodologii sztuki angażującej społecznie - celem jest upodmiotowienie mieszkańców w obszarach kultury, sztuki i aktywności społecznej, a także rozwijanie kompetencji kadry kultury i wsparcie długofalowego rozwoju naszego Regionu. Projekt realizuje trzech partnerów: Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama oraz Schloss Bröllin e.V.

W projekcie bierze udział 24 artystów z Regionu, którzy połączeni w mniejsze, polsko-niemieckie tandemy mają za zadanie stworzyć festiwale kulturalno-społeczne wiosną i latem 2021 roku. Festiwale będą wynikiem wielomiesięcznej współpracy i procesu, przez jaki przejdą uczestnicy zaangażowani w projekt. Pracę artystów i grup lokalnych wspiera polsko-niemiecki zespół składający się z doświadczonych artystów, animatorów i menadżerów kultury. W projekcie bardzo ważną rolę odgrywa edukacja oraz budowanie relacji między sektorami, pokoleniami czy kulturami. Dzięki zadaniu wzmocniona zostanie tożsamość mieszkańców Regionu, a Rampa Kultura - nowa siedziba Teatru Brama - stanie się ważnym i rozpoznawalnym punktem kulturotwórczym na mapie Regionu, łączącym artystów, animatorów i mieszkańców.

Na finał projektu RegioActive składa się wiele elementów, m.in. dwa makro-festiwale - jeden w Bröllinie, a drugi w Goleniowie. Będą to duże, kilkudniowe wydarzenia podsumowujące wszystkie festiwale artystów. W projekcie bierze udział także badacz nauk społecznych, który obserwując cały proces animacyjny opisze zebrane wyniki w publikacji naukowej. Całemu procesowi towarzyszą także artyści multimedialni - fotografowie, którzy zajmują się dokumentacją. Dzięki temu powstanie pełnometrażowy film ukazujący przebieg całego projektu.

RegioActive to coś więcej niż projekt – to wspólnota ponad granicami. Nie dzielimy się na kraje, a szukamy punktów stycznych dla społeczności, artystów, animatorów, lokalnych grup i każdego, kto będzie chciał się stać jego częścią. Łącznikiem będzie sztuka.Projekt "RegioActive" – Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu INT-177 Realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA.

Polsko-niemieckie widowisko teatralne "Stacja Świadek"

Polsko-niemieckie widowisko teatralne "Stacja Świadek" - to projekt polsko-niemiecki, mający za zadanie stworzenie spektaklu teatralno-muzycznego "Stacja Świadek". Wydarzenie nawiązuje do spektaklu "Stacja Wspomnień", który Teatr Brama zrealizował w 2008 roku. Korzystając ze wspomnień mieszkańców niemieckiego Gollnow oraz pierwszych osiedleńców Goleniowa, stworzymy opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego miasta. Miejsce realizacji widowiska nie będzie tutaj przypadkowe - historyczny budynek Rampy Kultura od dziesiątek lat jest świadkiem zmian polityczno-społecznych na ziemiach Pomorza Zachodniego. Cała przestrzeń Rampy stanie się na czas spektaklu scenografią, a widzowie będą mogli przemieszczać się po jej zakamarkach, by poznać historie mieszkańców tych ziem. Więcej szczegółów wkrótce.Projekt FMP-0363-20 jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Ścieżka Edukacji Teatralnej SET 3.0 - Festiwal Łaknienia i Bramat w ramach otwarcia nowego miejsca kultury

Ścieżka Edukacji Teatralnej SET 3.0 - Festiwal Łaknienia i Bramat w ramach otwarcia nowego miejsca kultury - jest już kolejnym projektem edukacyjno-kulturalnym, realizowanym w ramach programu Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przede wszystkim angażuje mieszkańców Goleniowa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta, zachęca ich do podejmowania oddolnych inicjatyw i uwrażliwia na kulturę i sztukę. Na zadanie składają się dwa główne elementy - realizacja Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat oraz Festiwalu Teatralnego Łaknienia. Uczestnicy projektu biorą udział w wydarzeniach nie tylko jako widzowie, ale są również zaproszeni do pracy organizacyjnej. Dzięki temu mają szansę zdobyć doświadczenie w zakresie pracy technicznej, logistycznej czy promocyjnej.

W tym roku obydwa festiwale stanowią część otwarcia nowego, kulturotwórczego miejsca w Goleniowie - Rampy Kultura. Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią forma projektu została zmodyfikowana - wydarzenia odbędą się w formie on-line w grudniu 2020 roku. W ramach projektu zaprezentowane zostaną wydarzenia teatralne oraz muzyczne o wysokiej jakości artystycznej. Więcej informacji wkrótce.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


ETNO Pomorze Zachodnie - W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Regionu Pomorza Zachodniego

ETNO Pomorze Zachodnie - W poszukiwaniu muzycznej tożsamości Regionu Pomorza Zachodniego - to projekt prowadzony przez Kapelę Teatru Brama, która podjęła próbę odszukania zapomnianych śladów muzycznych na ziemiach Pomorza Zachodniego. Obecnie Kapela pracuje nad repertuarem, który czerpie inspiracje z muzyki wykonywanej przez orkiestrę z Bolechowa działającej w tej wsi od lat 50-tych. Muzycy skupiają się na odnalezieniu nowego, autorskiego brzmienia, jednocześnie oddając hołd lokalnemu dorobkowi. Powstała muzyka będzie oczywiście porywać do tańca, a sam materiał będzie stanowić ważny punkt w dziedzictwie Pomorza Zachodniego, bowiem województwo zachodniopomorskie od czasów przesiedleń zmaga się z osadzaniem własnych tradycji. Cały proces jest wspierany przez Jacka Hałasa - pieśniarza, muzyka, tancerza i plastyka, który dzieli się swoim doświadczeniem i pomysłami. Przygotowany materiał może okazać się istotnym elementem w myśleniu o tradycji Regionu, który ze względu na historię nie ma głęboko osadzonej tradycji w mentalności mieszkańców. Efekt końcowy projektu, w postaci koncertu on-line, zostanie zaprezentowany w grudniu 2020 roku. W przyszłym roku Kapela planuje szereg koncertów, z którymi dotrze w różne zakątki Pomorza Zachodniego.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Jak? Dla kogo? Po co? Edukacja w zakresie tworzenia online

Jak? Dla kogo? Po co? Edukacja w zakresie tworzenia online - to projekt będący wynikiem potrzeby zdobycia wiedzy z zakresu tworzenia online oraz archiwizacji. Kiedy działalność kulturalna została zachwiana przez pandemię, możliwości spotkania ograniczyły się jedynie do kontaktu wirtualnego. Wówczas odkryliśmy (jak zapewne wiele teatrów), że nie posiadamy kompetencji, materiałów ani możliwości technicznych, by w należytej jakości komunikować się z naszymi widzami. Postanowiliśmy więc znaleźć odpowiedzi, poszukać pomocy i zainspirować się pracą ludzi o wielkim doświadczeniu. Ważnym elementem okazał się także rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia archiwum teatru. Bazując na swoim przykładzie oraz innych, zaprzyjaźnionych teatrów odkryliśmy, że prowadzenie dokumentacji jest często zaniedbanym elementem. W ramach projektu odbył się cykl szkoleń skierowany do pracowników i animatorów kultury, twórców oraz artystów zainteresowanych tworzeniem wartościowych treści w sieci. Nagrania ze szkoleń oraz spotkań są zamieszczone na platformie YouTube. Poprzez realizację projektu chcemy zwrócić uwagę twórców oraz artystów na jakość tworzonych i udostępnianych przez nich materiałów w sieci oraz zachęcić ich do prowadzenia profesjonalnych platform związanych z ich działalnością kulturalną. Teatr Brama w ramach projektu stworzył nową stronę internetową oraz archiwum on-line, po wcześniejszym rozpoznaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.


YouTube - Webinary


Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".


Projekt SocioAct

Projekt SocioAct - to wielowymiarowy projekt tworzony przez 6 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej - Grecji, Portugalii, Danii, Polski i Rumunii. W ramach projektu prowadzone są spotkania - wizyty szkoleniowe - które mają na celu wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami, zwłaszcza na polu działalności kulturalno-społecznej. Partnerzy zwracają uwagę na używanie sztuk dramatycznych w celu rozwoju społeczności oraz jako wsparcie dla grup i osób wykluczonych społecznie lub marginalizowanych. Zadaniem projektu jest także zwrócenie uwagi na rozwój warsztatu aktorskiego oraz zachęcenie twórców do aktywnego udziału w życiu społecznym i sektorach ekonomii. W wizytach szkoleniowych biorą udział osoby związane z teatrem, które posiadają także doświadczenie w działaniach społecznych. Spotkania organizowane są przy pomocy lokalnych partnerów i osób ze środowisk działających na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego, które dzielą się swoim doświadczeniem w pracy ze społecznościami. W ramach projektu powstają mapy, które pomagają zrozumieć specyfikę pracy z osobami i grupami wykluczonymi społecznie, gdzie głównym narzędziem jest teatr. Uczestnictwo w projekcie umożliwi nabycie nowych umiejętności pedagogicznych i operacyjnych, poszerzenie pola oddziaływania aktorów i animatorów w sektorze kultury oraz rozwinięcie działalności społecznej partnerów.


Partnerzy:


- Asociatia Culturala Replika - Rumunia


- Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama - Polska


- Koinvnikh Synetairistikh Epixerhsh Pramata Kai Uamata - Grecja


- Modernoi Kairoi - Grecja


- NTL - Odin Teatret - Dania


- Associação Portuguesa de Formação de Actores para Cinema e Televisão - Portugalia"Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych."


Sydonia

Pomorska legenda Sidonii von Borcke - to projekt realizowany we współpracy z Muzeum Pomorza w Greifswaldzie z okazji 400. rocznicy śmierci Sydonii von Borck/Borcke. Projekt ukazuje historię regionu z kobiecej perspektywy: Stettin 1620 r., na mocy wyroku skazano pomorską szlachciankę Sydonię von Borck/Borcke za czary, a następnie stracono. Jej tragiczne losy stały się w następnych wiekach inspiracją dla malarzy i pisarzy. W archiwach i muzeach odnaleźć można oryginalne dokumenty i dzieła sztuki, które dają wgląd w życie Sydonii i realia Księstwa Pomorskiego w XVI i XVII wieku. Jest to zatem nawiązanie do czasów i miejsca, w których przyszło jej żyć, ówczesnym społeczeństwie i politycznych realiach. W ramach projektu powstaną słuchowiska - podcasty (w języku niemieckim i polskim), które oddadzą głos Sydonii. Więcej informacji na: www.S1620.eu


Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum)


Akta Sydoni na Facebooku


Strona projektu"Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)"


Otwarcie nowej siedziby Teatru Brama - "Rampa Kultura" w ramach Festiwali Bramat i Łaknienia

Otwarcie nowej siedziby Teatru Brama - "Rampa Kultura" w ramach Festiwali Bramat i Łaknienia - to projekt realizowany w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest zrealizowanie wydarzeń kulturalnych będących elementem Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat oraz Festiwalu Teatralnego Łaknienia. Realizacja projektu daje szansę na zwiększenie jakości festiwali oraz kreowanie wspólnoty lokalnej nastawionej na pielęgnację tradycji, kultury i budowanie jej w szerszym zakresie. Ma to zdecydowany wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i stwarza okazję do odbioru niedostępnych często treści. Z poprzednich edycji i dużej frekwencji jaka zawsze towarzyszyła wydarzeniom wiemy, że takie zapotrzebowanie jest ogromne. Ze względu na ograniczenia związane z panującą pandemią zaplanowane działania zostają przeniesione do sieci i będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców. W grudniu 2020 roku można spodziewać się wielu ciekawych wydarzeń, często na pograniczu teatru i muzyki. Planowane są również interaktywne spotkania i warsztaty online, do których będzie nieograniczony dostęp. Więcej informacji wkrótce.