warsztaty profesjonalne

Metoda pracy Teatru Brama opiera się na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów i pracy z aktorem. Praca artystyczna Bramy bazuje na szukaniu własnego, szczerego i autentycznego wyrazu przez łączenie znaku plastycznego, aktorstwa fizycznego i dramatycznego, rytmu i muzyki. Warsztaty prowadzone są w  duchu teatralnej świadomości i relacji z drugim człowiekiem. Ich głównymi celami są integracja grupy, budowanie zaufania, wyrażanie emocji i ekspresji ciała poprzez ćwiczenia ruchowe, głosowe i improwizacje. Warsztaty uruchamiają i otwierają grupę.

fot. Eduardo Gonzalez Camara