Polsko-niemieckie warsztaty teatru zaangażowanego społecznie - Goleniów 2018

W dniach 20.08-2.09.2018 r. w Goleniowie odbyły się dwutygodniowe warsztaty polsko-niemieckie, które dotyczyły głównie badań nad wspólną kulturą teatralną obu krajów oraz wymianie dobrych praktyk w zakresie angażowania społeczności lokalnych w pracę artystyczną i animację kulturową. Podczas dwóch tygodni działań animatorzy i artyści zrzeszeni wokół Teatru Brama (Goleniów), Teatru StuThe (Greifswald), JBS Golm (Kamminke)  oraz Schloss Broellin (Broellin) brali udział w warsztatach i wspólnie przygotowali interaktywny spektakl, który został zaprezentowany 2 września.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.