Kontakt

Daniel Jacewicz
Dyrektor artystyczny
e-mail: teatrbrama@gmail.com


Jennifer Crissey
Projekty międzynarodowe
e-mail: teatrbramainfo@gmail.com
tel. +48 533 311 214


Anastasiia Miedviedieva
Projekty edukacyjne
e-mail: anastasiya.medve@gmail.com 
tel. +48 533 311 216

Tomasz Kwietniak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
e-mail: ractomy@gmail.com


Patryk Bednarski
Projekty krajowe, wolontariat europejski
e-mail: bednarski93@gmail.com
tel. +48 517 443 981


Oleh Nesterov
Projekty edukacyjne
e-mail: nesterov.oleh@gmail.com
tel. +48 533 311 215


Paula Maćczak
Projekty krajowe i regionalne
e-mail: paula.macczak@gmail.com
tel. +48 500 703 750


Wojciech Rosiński
Technika
e-mail: wrosinski1995@gmail.com
tel. +48 721 104 704


Dane adresowe

Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne TEATR BRAMA
ul. Zielona Droga 9, skr. 165
72-100 Goleniów

NIP 856-17-45-894
REGON 320032191

Rachunek bankowy:
Bank PeKaO SA
89 1240 3839 1111 0010 0752 8966