parada

Parada Teatru Brama czerpie inspiracje z kultur i tradycji całego świata podkreślając wagę kultywowania zwyczajów i obrzędów ludowych. Odwołuje się ona do cykliczności zmian jakie zachodzą w świecie przyrody i ludzkim życiu. Teatr przygotowuje paradę samodzielnie lub przy zaangażowaniu lokalnych społeczności, które włączane są do niej przez udział w warsztatach.

fot. Piotr Nykowski