brama in communities

Ważnym elementem istnienia Teatru jest obecność w społecznościach środowisk kultury niezależnej. Wiele z nich powstało z inicjatywy lub przy współpracy Bramy.


Caravan Next 
Caravan Next: Nakarmić przyszłość - Sztuka Zmienia Miasta to europejski projekt współpracy na dużą skalę, którego społeczność tworzy trzydzieści organizacji partnerskich, gdzie partnerem wiodącym jest Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret. 

Projekt uruchamia lokalne społeczności, uświadamia wagę aktywnej roli obywatela w nawiązaniu do wyzwań, jakie nas czekają we wspólnej Europie, jak na przykład: równość płci, akceptacja innych kultur, ochrona środowiska, rola młodych ludzi we współczesnym społeczeństwie. Dzięki strategii rozwoju widowni (ang. audience development) artyści i mieszkańcy ich miast wspólnie decydują o tematach, wokół których poruszać się będą kulturalne wydarzenia projektu.

Ogólnopolska OFFensywa Teatralna 
Nieformalne zrzeszenie teatrów nieinstytucjonalnych powołane do życia w 2016 roku, jednym z teatrów założycielskich był także Teatr Brama. Obecnie OOT liczy ponad 1000 członków. Organizacja jest formą sieci współpracy niezależnych formacji kultury, jej członkowie wspierają się wzajemnie w swoich inicjatywach i współpracują przy realizacji projektów.

Zachodnipomorska OFFesnsywa Teatralna
Sieć współpracy złożona z dwunastu teatrów niezależnych z regionu Pomorza Zachodniego, które wzajemnie się wspierają i współdziałają od lat. ZOT powstał w 2013 roku, z inicjatywy między innymi Teatru Brama. Utworzenie sieci stwarza możliwość transparentnego działania jako silna grupa twórców kultury niezależnej, wymianę zasobów oraz poszerzenie widowni każdego z teatrów.

Zachodniopomorskie Forum Kultury 
ZFK powstało w 2011 roku, skupia kilkanaście aktywnych ośrodków kultury i stowarzyszeń działających w obszarze kultury. Regularne spotkania członków zmierzają do rozwoju i podnoszenia poziomu działań kulturalnych w regionie, poszukiwania nowych dróg działania i płaszczyzn wypowiedzi na polu kultury.

fot. Piotr Nykowski