warsztaty, animacja dla dzieci i młodzieży

Teatr Brama wypracował własną metodę pracy, która polega na rozwoju potencjału i kreatywności, odkrywaniu naturalnych zdolności uczestników, tworzeniu atmosfery zabawy i karnawału, która pozwala się otworzyć na swobodne poszukiwania. Młodzież i dzieci podczas warsztatów uczą się współodpowiedzialności za grupę, tworzenie przestrzeni i wspólnoty.

fot. Eduardo Gonzalez Camara