projekty edukacyjne

Teatr Brama przez 20 lat wypracował własną metodę tworzenia idealnej przestrzeni do edukowania, angażowania i samorozwoju. W swoich działaniach edukacyjnych stawiamy na partnerską relację z uczestnikami, szczerość i uważność na potrzeby i zainteresowania uczestników. Projekty edukacyjne Bramy mają zawsze elastyczną formułę, którą wypełnia i modyfikuje spotkanie. Są to nie tylko działania w szkołach i świetlicach województwa zachodniopomorskiego, półkolonie dla dzieci organizowane regularnie w siedzibie teatru czy wakacyjne intensywne warsztaty w Strzelewie. To także projekty ogólnopolskie i wymiany młodzieżowe prowadzone w całej Europie.

fot. Piotr Nykowski

Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych

Projekt EKDUS to regularne sesje warsztatowe i wspólnie przeprowadzane projekty zmiennej grupy, która zawsze składa się z zachodniopomorskich artystów, animatorów kultury, pedagogów i nauczycieli. Projekt wypracowuje model współpracy tych środowisk, jego odbiorcami są dzieci i młodzież .

Akademia Teatru Alternatywnego

ATA to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, który podnosi kompetencje animacyjne, artystyczne i kulturotwórcze liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmacnia ich motywację do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarcza praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia przygotowuje młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębia umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych. Akademia to platforma rozwoju, wymiany doświadczeń oraz dialogu z mistrzami kilku pokoleń teatru niezależnego w Polsce i za granicą. Teatr Brama zrealizował dwie edycje Akademii, jedną samodzielnie, drugą we współpracy z Instytutem Grotowskiego i Teatrem Kana. Obecnie przygotowywany jest projekt europejskiej Akademii we współpracy międzynarodowej.