"Wyjścia nie ma" - Tymczasowa Grupa Teatralna Wypadek

Wyjścia nie ma" to próba zmierzenia się młodych ludzi z tematyką buntu.

Zarówno tego prywatnego, młodzieńczego jak i filozoficznego. Dziwaczna gra

w jaką zostają wciągnięci bohaterowie, zmusza ich do konfrontacji ze samym

sobą oraz z otaczającą ich rzeczywistością. Postaci przechodzą drogę przez

zapętlony w nieskończoność porządek, raz po raz wpadając w sidła

wszechobecnych schematów. Spektakl jest kolażem wielu tekstów będący

własną interpretacją i polemiką z ideami zawartymi w "Człowieku

Zbuntowanym" Alberta Camusa.