"Instrukcja montowania dzieci" - Teatr Imponderabilia

Czy istnieje instrukcja na życie, wychowanie? Co zrobić by dzieci nie popełniały dorosłych błędów? Po co nam dzieci?

“Dajmy przykład na to jest rodzina, jest mama, jest tata i jest małe dziecko i to małe dziecko patrzy na ojca (...),

patrzy na matkę(...) no i to dziecko koduje sobie w głowie to wszystko.”

Kilka niezależnych historii, historii tragicznych, grających ze sobą w jednej przestrzeni.

Opowieści tak dalekie, a jednocześnie tak bardzo bliskie. Spektakl z zakresu teatru dokumentalnego został zrealizowany

dzięki wsparciu Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Teatr na faktach - do bólu prawdziwy.