theater here and now

Działania artystyczne Teatru Brama opierają się głównie na autorskich pomysłach pojawiających się jako reakcja na otaczającą aktorów rzeczywistość, stają się jej komentarzem. Ich istotnym elementem są odwołania do historii i tradycji przy jednoczesnej ucieczce od zbędnego dydaktyzmu. Spektakle Bramy budowane są na emocjach, odwołują się przede wszystkim do uczuć widza skłaniając go do indywidualnej refleksji nad problemami powszechnymi w zbiorowej świadomości.

fot. Marcin Waligóra