USA - Polski OFF

W dniach od 09.11. do 19.11.2013 Teatr Brama Goleniów prezentował swój dorobek artystyczny w Stanach Zjednoczonych w Chicago w partnerstwie z Hairpin Arts Center (Voice of the City). W ramach wydarzenia pokazany został spektakl "Uczucie w dźwięku", oprócz tego Teatr Brama poprowadził autorskie warsztaty teatralne ze studentami Roosevelt University, Columbia College i teatrami w Chicago. W trakcie pobytu twórcy Teatru Brama wzięli udział w dyskusjach na temat roli teatru alternatywnego w Polsce.

Głównym celem projektu była prezentacja młodej polskiej sceny teatralnej Stanach Zjednoczonych.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Projekt nie został oficjalnie zaakceptowany przez władze USA. Zespół nie otrzymał wiz artystycznych. Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji politycznych, artystycznych, polonijnych oraz lokalnych mediów w USA, spektakl zostanie pokazany nielegalnie na podstawie wiz turystycznych.