stacja wspomnień

 

„Stacja wspomnień” to 9 dniowa wymiana młodzieży z Polski i Niemiec. 20 uczestników projektu wspólnie zajęło się tematem przesiedleń. Za punkt wyjścia posłużył im tekst „Człowiek na ziemi niczyjej, wędrówka i szukanie swojej przestrzeni”. Celem spotkania było poznanie zwyczajnych ludzi, którzy musieli zmierzyć się z tym, co przyniosła im historia. Ważnym elementem tego projektu był dialog i edukacja nieformalna. Efektem tego spotkania był spektakl teatralny opowiadający historię przesiedleńców, zarówno Polaków jak i Niemców. Oprócz warsztatów teatralnych aktorzy uczestniczyli w warsztatach media – design. Efektem tego były wywiady z przesiedleńcami, które zostały włączone do spektaklu.


ZDJĘCIA Z PROJEKTU