SnowSound

Odwiedź stronę projektu SnowSound

 

SnowSound, jest projektem na celu integrację młodzieży w europejskiej wspólnocie poprzez swoje zainteresowanie tradycyjną muzyką, zapewniając możliwość wymiany kulturalnej. W ramach projektu odbędzie się w Goleniowie w okresie 12 dni od 28 grudnia 2011 - 08 stycznia 2010. Projekt daje uczestnikom możliwość rozwoju i wyostrzyć swoje umiejętności poprzez muzykę, które zostaną wykorzystane do podkreślenia podobieństwa i różnice pomiędzy krajami partnerskimi. Projekt daje umożliwia uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów i wykorzystać je do budowy silniejszej społeczności UE. Warsztatowa w małych grupach, w których planowane są tradycje muzyczne krajów partnerskich będą nauczane. Większe sesji będzie koncentrować się na zebranie uczestników swobodnie tworzyć muzykę w tradycyjnym stylu, rozwijać w zupełnie nowym tradycji ludowej, która ma symbolizować różnorodne wspólnoty UE uczestnicy reprezentują. Grupy będą mieli za zadanie stworzyć jeden utwór z wykorzystaniem słów z języka każdego kraju partnerskiego. Profesjonalny promocyjne nagrania zostaną i przekazane uczestnikom przed końcem projektu. Dodatkową zaletą projektu jest promowanie tolerancji religijnej poprzez badanie związane z tradycyjną muzyką świąt religijnych mających miejsce pod koniec roku. Każda z instytucji partnerskich odbędzie się wydarzenie, w którym zaprezentują swoje kultury ogółu społeczeństwa. Prezentacje odbędą się w szeregu wieczory wielokulturowym, który będzie stanowić platformę dla uczestników projektu i mieszkańców do poznawania innych narodów, poprzez zdjęcia, stroje tradycyjne instrumenty, żywność, itd. Uczestnicy wizyty wsi polskiej wsi , gdzie będą gospodarzem międzynarodowej imprezy kolędy, poczynając od parady krajów. Atrakcją jest "International New Year's Eve Celebration". Na dwa ostatnie dni projektu dwa koncerty odbędą się, w Goleniowie.