polsko-niemiecka produkcja teatralno-muzyczna "platforma"

 

W 2010 Teatr Brama pracował przez 5 miesięcy z niemieckim partnerem Expedition Metropolis z Berlina nad wspólną polsko-niemiecką produkcją teatralną pt. „Platforma”, której głównymi tematami były kultura pamięci, granice i ich przesuwanie się, migracja. Zarówno aktorzy obu teatrów jak i reżyserzy podjęli temat pamięci w kontekście wspólnych doświadczeń historycznych oraz pamięci zwiazanej bezpośrednio z egzystencją człowieka. W spektaklu wzięło udział 7 aktorów związanych z Teatrem Brama i 5 aktorów z Expedition Metropolis. Niemiecka premiera spektaklu miała miejsce 25. września w Berlinie, polska natomiast w ramach Goleniowskich Spotkań Teatralnych 10. Października 2010 roku. 

 

ZDJĘCIA Z PROJEKTU