Hanza OFF

 

Projekt „Hanza OFF” jest działaniem kulturalno-społeczno-edukacyjnym, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi twórcami z Euroregionu Pomerania – Teatrem StuThe z Greifswaldu, Teatrem Brama z Goleniowa i Teatrem Krzyk z Maszewa. Projekt zakłada szeroko rozumianą wymianę artystyczną, na którą składają się prezentacje dokonań artystycznych zaangażowanych w nim zespołów, edukacja społeczności lokalnych poprzez prowadzenie bezpłatnych warsztatów teatralnych, pokaz filmu dokumentującego dotychczasową współpracę polsko-niemieckich partnerów a także wystawę plakatów teatralnych.  

 

W dniach od 28.9 do 01.10.2011 aktorzy i muzycy z polskich teatrów pojechali do Greifswaldu po to, aby zeprezentować własne spektakle, a także poprowadzić warsztaty teatralne.

W dniach od 26. do 30.10 polscy i niemieccy aktorzy oraz muzycy spotkali się w Goleniowie, gdzie teatr Stuthe zaprezentuje swoją działalność a także poprowadzi wspólnie z polskimi partnerami warsztaty w ramach obchodów 15-lecia Teatru Brama.