Hanza na moście

 

"Hanza na moście" to projekt o charakterze kulturalno – społeczno - edukacyjnym, którego celem był rozwój polsko - niemieckiej współpracy przygranicznej w szczególności w dziedzinie młodych teatrów alternatywnych. W dniach od 26.06 do 04.07.2011 roku uczestnicy projektu pracowali nad happeningami ulicznymi, które zaprezentowane zostały w ramach Festiwalu Hanzeatyckiego 2011, który odbył się w Goleniowie w dniach od 1. do 3. lipca 2011r. W trakcie pięciodniowych warsztatów poprzedzających festiwal 50-osobowa grupa aktorów i muzyków z Greifswaldu, Goleniowa i okolic przygotowała trzydniową akcję uliczną, która swoim zasięgiem obejeła nie tylko Most na Ulicy Szczecińskiej lecz także całe miasto. Jej ważnym elementem było wspieranie tradycji społeczności lokalnej: młodzi twórcy z miast hanzeatyckich podjeli tematykę dalszej i bliższej historii swoich małych hanzeatyckich ojczyzn. Na trzy dni zmienili oni Most na Szczecińskiej w kupiecki polsko - niemiecki statek handlowy angażując w to  wielu mieszkańców Goleniowa. Akcje poprzedziły intrygujące akcje promocyjne o których mówiono nawet w Szczecinie. 


Tegoroczne działania są silnym nawiązaniem do realizowanego przez nas w ramach Festiwalu Hanzeatyckiego 2005 projektu „A mury runą”. Przygotowana przez nas akcja happeningowa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Goleniowa i okolic, z których wielu wzięło w niej czynny udział. Widowisko spotkało się z wielkim uznaniem pobliczności, o czym świadczy bardzo wysoka frekfencja. Liczba odbiorców szacowana została wówczas na 25.000.

 

Projekt dofinansowany został ze środków Funduszu Małych Projektów Interreg IVa oraz PNWM