Artystyczne Święto Obfitości

Artystyczne Swieto Obfitosci to dwutygodniowe (15-28 lipca 2013) spotkanie młodzieży, które przebiegało w

duchu wspólnego rozwoju artystycznego i przygotowania wydarzenia artystycznego.