emotion in sound

Dźwięk, głos i wspólna pieśń to fundament spotkania w Teatrze Brama, który wierzy, że każdy może i powinien śpiewać. Oprócz jakości w śpiewie szukamy przede wszystkim emocji, grupowości i ponadkulturowego dialogu. Poszukiwania zaczęły się od spotkań i podróży. Gdy brakowało słów zawsze pojawiała się wspólna pieśń, która łączyła, pozwalała zrozumieć i połączyć. Teatr Brama od wielu lat poznaje pieśni archaiczne z całej Europy. Od dłuższego czasu głos i śpiew ma wielkie znaczenie w naszej metodzie pracy teatralnej.

fot. Anna Hoffman