Miło nam jest poinformować, że Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne Teatr Brama z dniem 25.03.2011 roku otrzymało status akredytowanej organizacji EVS (Wolontariat Europejski).

 

Młodzież to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Program wdrażany jest przez europejską Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń.

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy. 


Stowarzyszenie ma możliwość gościć wolontariuszy w Goleniowie oraz wysyłać wolontariuszy do innych krajów Europy oraz krajów partnerskich na Świecie.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariatem europejskim już dziś mogą się do nas zwracać o pomoc w realizacji zadania.

Więcej informacji:

http://www.youth.org.pl/index.php/ida/739/

oraz

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm


gdzie można zaleźć zagraniczną organizację, w której wolontariusz może gościć.