community art

Teatr Brama to wspólnota artystów zachęcających swoją publiczność do angażowania się we wspólne procesy artystyczne i projekty kulturalne. Społeczność lokalna zapraszana jest do udziału w dialogu społecznym i aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta, regionu i kraju. Teatr wspiera budowanie wspólnej tożsamości kulturowej mieszkańców miasta, motywuje do podejmowania obywatelskich inicjatyw i zachęca do upiększania otoczenia wspólnoty.

Aktywność Teatru Brama odbierana jest jako edukacyjne działanie na korzyść społeczeństwa, co w istocie stanowi wartość dodaną jego pracy. Członkowie zespołu Bramy są nie tylko, pedagogami czy socjologami - są przede wszystkim artystami. Wierzą w wartość projektów artystycznych i ich daleko idące pozytywne skutki.

Zapraszanie społeczności lokalnych do pracy z profesjonalistami wzbogaca twórczość artystyczną. Prowadzi to do obustronnego zrozumienia i akceptacji drugiego człowieka, artystów zachęca do refleksji nad przesłaniem i wymową ich twórczości, prowadzi do zrozumienia jak ich twórczość odbierana jest przez społeczność. Społeczność z kolei poszerza swoje zdolności percepcyjne i uczy się doceniać sztukę.

fot. Marta Pietunow