dreams for future

Jednym z podstawowych i najważniejszych obszarów działalności teatru jest kulturalna i społeczna edukacja dzieci i młodzieży. Celem Teatru w tym zakresie jest uwrażliwianie młodych ludzi na sztukę oraz uświadamianie siły jej oddziaływania, wskazywanie na zależności między twórczością artystyczną a codziennością i rzeczywistością. Brama wykorzystuje sztukę jako płaszczyznę do poruszania problemów społecznych i narzędzie do omawiania ich z najmłodszymi członkami społeczności.

fot. Anna Szczerba