O AKADEMII:

Idea

Akademia Teatru Alternatywnego to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych, artystycznych i kulturotwórczych liderów alternatywnych zespołów teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i umiejętności w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia ma za zadanie przygotować młodych twórców do bezpośredniego rozpoznawania swego potencjału twórczego oraz pogłębić umiejętność komunikowania stawianych sobie celów społecznych i artystycznych. 

Akademia Teatru Alternatywnego – realizowana w formie comiesięcznych, czterodniowych zjazdów – to platforma rozwoju, wymiany doświadczeń oraz dialogu z mistrzami kilku pokoleń teatru niezależnego w Polsce. 

Wśród prowadzących znajdą się zarówno zespoły teatralne, m.in. Teatr ZAR, Teatr Chorea, Stella Polaris, Studium Teatralne, Teatr Ad Spectatores, Teatr Cinema, Teatr Krzyk, Teatr Porywacze Ciał, jak i wybitne osobowości teatru z Polski i zagranicy, m.in.: Leszek Bzdyl, Arti Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Rodowicz, Oleh Stefan, Eugenio Barba, Savvas Stroumpos i Theodoros Terzopoulos. W ramach zajęć Akademii uczestnicy poznają autorskie metody pracy zaproszonych reżyserów i aktorów oraz różne tradycje i formy teatralne: od teatru antropologicznego, przez teatr fizyczny, tańca, społeczny, dokumentalny, uliczny, site-specific, lalkowy i teatr obiektu, po teatr klasyczny.

Akademia stanowi kontynuację Akademii Teatru Alternatywnego zrealizowanej w 2012 roku przez Teatr Brama w Goleniowie i Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie.

Przebieg 

Akademię tworzy cykl osiemnastu comiesięcznych zjazdów odbywających się od września 2015 do marca 2017 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, Ośrodku Teatralnym Kana w Szczecinie lub Teatrze Brama w Goleniowie. Na program zjazdów złożą się: treningi, warsztaty teatralne i wokalne, praktyczne szkolenia, spotkania, prezentacje filmowe, wykłady, a także pokazy pracy i spektakle. Każdy czterodniowy zjazd, poświęcony odrębnemu zagadnieniu, stanie się okazją do pracy z dwoma zespołami lub twórcami. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych gości.

W trakcie 2016 roku słuchacze Akademii uczestniczyć będą w najważniejszych przedsięwzięciach teatralnych Europejskiej Stolicy Kultury, w tym w Olimpiadzie Teatralnej. 

Ostatnia faza projektu zakłada realizację projektów dyplomowych (przedstawień lub wydarzeń artystycznych), przygotowanych pod opieką artystyczną tutorów wybranych spośród wykładowców Akademii, które zostaną zaprezentowane w marcu 2017 roku.

 

Kuratorzy

Dariusz Mikuła (Ośrodek Teatralny Kana)

Daniel Jacewicz (Teatr Brama)

Jarosław Fret i Monika Blige (Instytut Grotowskiego)

Koordynatorka projektu

Justyna Rodzinska-Nair: akademiateatrualternatywnego@gmail.com

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją kreatywną II edycji Aty

Zdjęcia z pierwszej edycji Akademii Teatru Alternatywnego (2012)